Energetische behandeling

Theorie van energetische genezing

De oude ayurvedische geleerden analyseerden één voor één alle bekende lichamelijke en geestelijke ziekten. Daarbij ontdekten ze dat er bepaalde ziekten zijn die de theorie van het evenwicht van de drie lichaamsstoffen niet volgen. Deze ziekten werden geclassificeerd in drie groepen:

  1. Geestelijke ziekten, veroorzaakt door de bhuta (onzichtbare atmosferische persoonlijkheden)
  2. Kinderziekten, veroorzaakt door de graha
  3. Ziekten die deels worden veroorzaakt door de bhuta en deels door het gebrek aan evenwicht in vata, pitta en kapha

De oude manier om spirituele ziekten te identificeren was gebaseerd op de waarneming dat de plotselinge opkomst van drastische symptomen soms kon optreden voorafgaand aan morbide veranderingen in de anatomie. Dit is het omgekeerde van het gebruikelijke proces waarbij fysiologische veranderingen voorafgaan aan het optreden van symptomen. Verder werd vastgesteld dat in dergelijke gevallen de reguliere geneesmiddelen op basis van de tridosha siddhanta niet konden worden voorgeschreven omdat ze de symptomen juist konden verergeren. In dergelijke kritieke situaties bleek het gebruik van spirituele behandelingen gunstig te zijn om dit soort ziekte te beheersen, althans tot op zekere hoogte.

Geestelijke ziekten veroorzaakt door de bhuta

Geestelijke ziekten veroorzaakt door de bhuta worden bhutonmada of agantuja-unmada genoemd. In deze gevallen is een krachtige verandering van persoonlijkheid het belangrijkste symptoom. Dit soort psychische aandoeningen met verandering van persoonlijkheid zijn niet het gevolg van de verzwarende middelen van vata, pitta en kapha. Alle lichaamssystemen werken met normale coördinatie. De werking van de geest wordt echter eentonig en aanhoudend geobsedeerd door ongebruikelijke of buitengewone herinneringen die de denkprocessen van buiten de normale levenservaringen van de persoon lijken binnen te dringen. Deze ongebruikelijke herinneringen resulteren in een volledige verandering van persoonlijkheid en ontwikkelen zich soms tot buitengewone persoonlijkheden of entiteiten die de getroffen persoon lijken te bewonen. Het Sanskriet woord bhuta wordt gebruikt om deze onzichtbare biologische entiteiten te definiëren. Ze manifesteren zich bij mensen als typische soorten karakters. De onzichtbare mentale persoonlijkheid of bhuta heeft zowel een negatieve als een positieve kant. Bhuta kan in negatieve zin de oorzaak zijn van bepaalde ziekten die de evenwichtstheorie niet volgen. Maar de bhuta kan in positieve zin een remedie zijn voor dezelfde ziekten. Dit is een goed onderzocht feit op het gebied van ayurvedische spirituele genezing. Betreffende de behandeling van psychische aandoeningen met de verandering van persoonlijkheden.

Kinderziekten veroorzaakt door de graha

Kinderziekten veroorzaakt door de graha worden bala-graha genoemd. Het woord graha lijkt op het woord bhuta, maar het verschil is dat de graha’s alleen betrekking hebben op kinderen. Voor de behandeling van kinderziekten veroorzaakt door de graha’s, gebruikt Ayurveda de symbolische karakters bekend als skanda, skandapasmara, shakuni, revati, putana, andhaputana, shitaputana, mukhamandika en naigameya. Deze woorden zijn synoniemen voor verschillende soorten graha’s die individuele rollen spelen als ongeziene biologische krachten. Graha’s kan zonder voorafgaande lichamelijke onevenwichtigheden ertoe leiden dat kinderen plotseling ernstige symptomen van maagdarmaandoeningen ontwikkelen, vergezeld van grote angst en wisselende waarneming. De graha’s zijn meestal niet zo schadelijk als bhuta’s. Echter, onder omstandigheden van slechte hygiëne of schending van sociale disciplines en regels, kunnen ze de geest binnendringen en veel gecompliceerde kinderziekten veroorzaken. Dit zijn ziekten die niet kunnen worden genezen met de principes van lichamelijk evenwicht. Aanvullende ziekten veroorzaakt door de bhuta. Er zijn enkele andere ziekten waarbij zowel de bhuta als de theorie van het evenwicht betrokken zijn. Deze worden geclassificeerd in een groep ziekten die plotseling symptomen ontwikkelen voorafgaand aan morbide anatomische veranderingen. Om een ziekte echte symptomen te laten hebben, moeten er allereerst vroege onevenwichtigheden of kleine anatomische veranderingen zijn die vroege fysieke en/of mentale tekenen of symptomen veroorzaken. Na deze voorbereidende fase lijken de echte symptomen van de specifieke ziekte het bestaan van een zieke anatomie te betekenen. Dit is een algemene regel van het ziekteproces. De bhuta veroorzaken ziekten waarbij eerst de symptomen optreden en vervolgens anatomische veranderingen plaatsvinden. Ze worden in eerste instantie niet veroorzaakt door onevenwichtigheden in de primaire stoffen.

Laat ons u helpen

Angststoornissen: mensen met angststoornissen reageren op bepaalde objecten of situaties met angst, maar ook met fysieke tekenen van angst of paniek, zoals een snelle hartslag en zweten. Angststoornissen omvatten gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, sociale angststoornis.

Stemmingsstoornissen: deze stoornissen, ook wel affectieve stoornissen genoemd, houden aanhoudende gevoelens van verdriet of perioden van overdreven gelukkig zijn of fluctuaties van extreem geluk naar extreem verdriet in. De meest voorkomende stemmingsstoornissen zijn depressie

Persoonlijkheidsstoornissen: mensen met persoonlijkheidsstoornissen hebben extreme en onbuigzame persoonlijkheidskenmerken die de persoon schaden en/of problemen veroorzaken in werk, school of sociale relaties.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS): PTSS is een aandoening die zich kan ontwikkelen na een traumatische en/of angstaanjagende gebeurtenis, zoals een seksuele of fysieke aanval, de onverwachte dood van een geliefde of een natuurramp.

Als u denkt dat u symptomen van de bovengenoemde aandoening heeft, raadpleeg dan een therapeut bij u in de buurt. Nerwana Ayurveda diagnosticeert deze aandoeningen en behandelt ze met behulp van een kruidensupplement (alleen als dat nodig is) en/of met begeleiding/behandeling.